เกี่ยวกับเรา

เป็นเวลามากกว่า 40 ปีแล้ว ที่ บริษัท เครโดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ บริษัท ซี ไอ ซี จำกัด ได้ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาบ้านคุณภาพเยี่ยมไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย รวมถึงในต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ‘โฮมชีล’ ‘คลีนแอนด์ชีลด์’ และ ‘ออสการ์’

บริษัทไม่เพียงแต่ ตระหนักถึงการได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) จากทาง สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สมอ.) ในการผลิตสินค้าคุณภาพสูงให้แก่ผู้บริโภคของเรามาตลอด อีกหนึ่งปณิธานของทางบริษัทคือ การได้รับฉลากเขียว ทางบริษัทได้ตั้งคำมั่นสัญญาในการเป็นผู้ผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทตระหนักดีว่า มนุษย์ไม่ได้รับโลกใบนี้ต่อมากจากบรรพบุรุษ แต่หากได้หยิบยืมมันมาจากลูกหลานของเราในอนาคต เป้าหมายของบริษัทจึงไม่ได้อยู่เพียงที่ตัวเลขหรือยอดขายเท่านั้น แต่หากรวมถึงคุณภาพของทุกชีวิตในปัจจุบัน และอนาคตด้วย

นอกจากความพยายามที่เป็นเลิศในอุตสาหกรรมสีแล้ว บริษัทยังพัฒนาสินค้าที่ใช้ในการตกแต่งอาคารอื่นๆเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เช่น ผลิตภัณฑ์พ่นทราย ผลิตภัณฑ์พ่นหินเทียม และ ผลิตภัณฑ์ปูนปรับพื้นผิวด้วยตนเอง เป็นต้น อันเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากประเทศเดนมาร์ก ภายใต้เครื่องหมายการค้าของเราชื่อ ‘เดียร์ร็อกซ์’

บริษัทจะยังคงก้าวหน้าเดินต่อไป ทั้งในเรื่องของคุณภาพ ความปลอดภัย และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อันเป็นสาธารณะประโยชน์แก่ทุกฝ่าย

Old Residents
New Residents
School
Life Style
Industrial
Hospitals