สีน้ำอะครีลิค 100% ซี ไอ ซี ชนิดทาภายใน

 

รายละเอียดสินค้า

ได้รับมาตรฐาน มอก.272-2549 อันเป็นมาตรฐานสีอิมัลชันจากสมอ.

Green Label เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการรับรองจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยให้ใช้สัญลักษณ์ "ฉลากเขียว"

 

ดาวน์โหลดแคตาล็อคสินค้า

Old Residents
New Residents
School
Life Style
Industrial
Hospitals