สีรองพื้นไม้ เบอร์ 400

 

รายละเอียดสินค้า

ไม่มีสารตะกั่ว และปรอท

  • ทารองพื้นไม้ เพื่อขจัดรอยตำหนิ รอยเสี้ยน และป้องกันยางไม้ ทำให้ใช้สีทาทับหน้าน้อยลง

 

Old Residents
New Residents
School
Life Style
Industrial
Hospitals