สีน้ำมัน Enamel Paint

 

รายละเอียดสินค้า

ได้รับมาตรฐาน มอก.327-2538 อันเป็นมาตรฐานสีอิมัลชันจากสมอ.

ไม่มีสารตะกั่ว และปรอท

  • เป็น สีอะครีลิคที่ผลิตขึ้นมาด้วยวัตถุดิบที่ได้เลือกสรรแล้ว เพื่อความทนทานต่อเชื้อรา และสภาพดินฟ้าอากาศในเขตร้อน ทาง่าย ไม่ว่าทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี

ดาวน์โหลดแคตาล็อคสินค้า

Old Residents
New Residents
School
Life Style
Industrial
Hospitals