สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง เบอร์ 4010

 

รายละเอียดสินค้า

ได้รับมาตรฐาน มอก.1123-2539

  Green Label เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการรับรองจาก 
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยให้ใช้สัญลักษณ์ "ฉลากเขียว"

  • สามารถทนกันสภาพพื้นปูนที่เป็นด่าง และเกลือในพื้นผิว อิฐบล็อก ปูนพลาสเตอร์
  • คุณสมบัติป้องกันเชื้อรา
  • สามารถยึดเกาะระหว่างพื้นสีกับสีทาทับได้เป็นอย่างดี
  • เป็นรายแรกที่ได้รับฉลากเขียว

ดาวน์โหลดแคตาล็อคสินค้า

Old Residents
New Residents
School
Life Style
Industrial
Hospitals