ติดต่อเรา

ที่อยู่: บริษัท เครโดอินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด                      

794 ถนนอุดมสุข เขตบางนา แขวงบางนา กทม. 10260

เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ เวลา 8:00น. - 17:00น.          

โทรศัพท์: 0 2398 0131-3, 0 2398 4593, 0 2749 4096-8

ฝ่ายขายโครงการ 

                         คุณวรนุช  ตันรัตนสกุล          081-628-1007

ฝ่ายขายกรุงเทพฯ         คุณสมศักดิ์  แสงเจริญวัฒนา    081-915-8802

ฝ่ายขายภาคใต้           คุณสาโรจน์  กมลปริรักษ์         089-919-9370

ฝ่ายขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    คุณสมบูรณ์  ประชุมพรชัย     083-456-7808

ฝ่ายขายภาคตะวันออก      คุณณรงค์ศักดิ์  ตีรบุลกุล       081-638-1340

ฝ่ายขายภาคเหนือ         คุณมนูศักดิ์  มนูธรรม            086-919-5444

แฟกซ์: 0 2398 7609

อีเมล์: info@cicpaint.comGoogle Map
 
   Name
   Telephone
   E-Mail
   Subject
   Description


      
Old Residents
New Residents
School
Life Style
Industrial
Hospitals